Hrad Hněvín

Po roce 1989 získalo hrad Hněvín město Most v restituci jako historický majetek a mezi lety 2000 až 2001 vedlo nákladnou obnovu celého areálu. Byly opraveny střechy, vybudovány nové přípojky inženýrských sítí, na nádvoří položeno nové dláždění a instalováno vnější osvětlení hradu.

Na hradě stále funguje Hvězdárna dr. Antonína Bečváře, která je pobočkou Hvězdárny v Teplicích. Hrad slouží jako hotel a restaurace, z hradní věže je výhled na Mosteckou pánev, Krušné hory a České středohoří. Každoročně v červnu se na hradě koná Den magistra Kellyho. K hradu můžete dojet autem ale také je možné vystoupat příjemnou procházkou pěšky.