Edukativní program pro školy — Sakrální gotika na Mostecku

Informace pro školy

Projekt je zaměřen zejména na žáky a studenty základních a středních škol, přičemž jeho cílem je seznámit je s vývojem gotického sakrálního slohu, který byl jedním z nejvýznamnějších a nejkrásnějších stavebních slohů v Čechách a v Evropě vůbec. Alespoň z části se tak snažíme přiblížit současníkům dobu středověku a také střípky bohaté historie Mostecka, které nám zůstaly.

Projekt ,,Sakrální gotika v Mostě“ napomáhá k prohloubení kulturních znalostí žáků základních a středních škol.

Během své návštěvy se žáci v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě seznámí se vznikem a vývojem gotického slohu, jeho významem v naší historii a základními stavebními prvky. Součástí prohlídky je také návštěva kaple Svatého Ducha, kdy první písemné zmínky o této budově pocházejí již z roku 1351.

Více o historii kostela i kaple ZDE.

Vstupné

  • Žáci základních a středních škol: 120 Kč
  • Pedagogický dozor (pro skupiny 1 dospělá osoba na 15 dětí): zdarma

Edukativní program pro mateřské školky a dětské skupiny

informace pro školky a dětské skupiny

Projekt je zaměřen zejména na děti z mateřských školek a dětských skupin ve věku do 6 let. Cílem je seznámit děti s prostorem kostela. Představit jim - úměrně jejich věku - s historii této významné památky. Děti mohou také  shlédnout film o přesunu kostela, který má 15 minut. 

Vstupné

  • Děti do 6 let: 60 Kč
  • Pedagogický dozor (pro skupiny 1 dospělá osoba na 15 dětí): zdarma