Bohoslužba na počest svátku Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Bohoslužba

Pohled do lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, foto J. Haušild

Mše svatá, pořádaná na počest svátku Nanebevzetí Panny Marie. Sloužit ji bude litoměřický biskup Jan Baxant.