Bohoslužba na počest svátku Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Bohoslužba

Mše svatá, která je pořádaná na počest svátku Nanebevzetí Panny Marie, započne v 10:00 hodin. Celebrování se ujme litoměřický biskup Mons. Mgr. Jan  Baxant.

Na závěr bohoslužby proběhne slavnostní odhalení busty stavitele mosteckého kostela Jakuba Heilmanna.