Hradozámecká noc v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Netradiční prohlídka

Tradiční Hradozámecká noc, kdy se hrady, zámky i některé kostely otevírají i po setmění. Návštěvníci mohou navštívit také kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, kde absolvují netradiční noční  kostýmovou prohlídku s průvodcem. Průvodce mosteckého kostela Mgr. Jiří Sirový bude vyprávět o pohnuté historii tohoto gotického skvostu a prohlídka bude mimo jiné okořeněná poutavým vyprávěním varhaníka pana Radka Turčáni, který však nebude o varhanách, umístěných v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, jen vyprávět, ale bude na ně bude návštěvníkům také hrát. 

Všichni zaměstnanci kostela pak budou představovat Svaté patrony a návštěvníci budou moci – díky atributům, jež budou mít v rukou – hádat, jak se jednotliví představitelé jmenují.

Cena za prohlídku bude pro dětské návštěvníky ve věku od šesti do dvanácti let 70 Kč a pro dospělé návštěvníky 100 Kč.