Festival duchovní hudby Tibi laus v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Kulturní akce

V sobotu dne 2. června se od 18:00 hodin uskuteční tradiční Festival duchovní hudby Tibi laus. Tato sborová akce, která vznikla z iniciativy Ing. Jiřího Břízy a PaedDr. Dušana Golla, si v průběhu své existence vydobyla významné místo v povědomí sborové veřejnosti nejen severozápadního regionu, ale celé naší republiky.