Bohoslužba na počest svátku Nanebevzetí Panny Marie v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Společenské akce

V neděli 19. srpna 2018 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě uskuteční slavnostní Bohoslužba na počest svátku Nanebevzetí Panny Marie. Slavnostní Mši bude sloužit R. D. Grzegorz Czerny, děkan litvínovský a vikář krušnohorský.  Na varhany zahraje jako již tradičně pan Radek Turčáni.