Vánoční koncert sboru mosteckého Podkrušnohorského gymnázia SMoG v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Kulturní akce

Pěvecký sbor SMoG Podkrušnohorského gymnázia pod vedením sbormistryně Mgr. Dany Řepové, zazpívá na Vánočním koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.