Komentované prohlídky věže a krovů kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Netradiční prohlídka

Návštěvníci budou moci absolvovat komentované prohlídky věže a historických krovů za zvýhodněné jednotné vstupné 50 Kč na osobu.