Varhanní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Kulturní akce

Na varhanní koncert do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě  Vás zve Dr Michał Szostak. Vstupné se bude prodávat před samotným koncertem v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Vzhledem k tomu, že se jedná o hromadnou akci s možným počtem účastníků nad sto lidí, žádáme návštěvníky, aby  vstupovali  do kostela pouze se zakrytými ústy a nosem.