Slavnostní bohoslužba na počest svátku Nanebevzetí Panny Marie v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Společenské akce

Tradiční slavnostní bohoslužbu na počest svátku Nanebevzetí Panny Marie bude sloužit P. Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D., O.Cr.

Vzhledem k tomu, že se jedná o hromadnou akci s možným počtem účastníků nad sto lidí, žádáme návštěvníky, aby  vstupovali  do kostela pouze se zakrytými ústy a nosem.