Adventní koncert pořádaný Statutárním městem Most v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Kulturní akce

Foto archiv kostel Most

Tradiční Adventní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě pořádaný Statutárním městem Most.