Bohoslužba na počest svátku Nanebevzetí Panny Marie v kostele NPM v Mostě

Společenské akce

Foto: archiv kostela NPM Most - oltář kostela

Tradiční bohoslužba, pořádaná na počest svátku Nanebevzetí Panny Marie, kterou bude sloužit děkan římskokatolické farnosti-děkanství Most  P. Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D., O.Cr. Začátek bohoslužby bude v 10.00 hodin.