Pronájmy kostela Nanebevzetí Panny Marie a kostela Svatého Ducha


Prostory kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě je možné si pronajmout například za účelem pořádání promoce či jiného slavnostního vyřazení nebo za účelem pořádání koncertu či svatebního obřadu. V případě, že chcete v kostele uspořádat svatební obřad klikněte prosím ZDE. V případě pořádání koncertu je v kostele k dispozici 166 míst k sezení s možností přidat dalších 70 židlí. Pronájem kostela ke komerčním účelům (natáčení reklam, filmů či seriálů) domlouvejte s kastelánkou Ludmilou Klimplovou.

Za zapůjčení zvukové aparatury, stolů, židlí a podobně je zaúčtován poplatek 1.000 Kč plus DPH, celkem tedy 1.210 Kč. Za použití varhan je taktéž účtován poplatek 1.000 Kč plus DPH, celkem tedy 1.210 Kč.

Stanovené cena pronájmů jsou platné pro rok 2022, v roce 2023 může dojít ke změně.

Prostory kostela Svatého Ducha je možné si pronajmout například za účelem pořádání koncertů, výstav, svatebních obřadů (bližší informace o pořádání svatebních obřadů v kapli ZDE) či firemních akcí. V případě pořádání výstavy v kapli Svatého Ducha nebo v případě pronájmu kostelíka ke komerčním účelům (natáčení reklam, filmů či seriálů) je vždy nutná individuální domluva s kastelánkou Ludmilou Klimplovou. Kostel Svatého Ducha je v zimě temperován, proto se tyto akce mohou konat i v jiných, než letních měsících.

Stanovené cena pronájmů jsou platné pro rok 2022, v roce 2023 může dojít ke změně.
 

 Možnost pronájmu se týká taktéž druhého podlaží kostela, které není běžnou součástí prohlídkových okruhů. Tyto prostory lze využít k natáčení filmů či reklam. Prostory jsou volné a vyklizené. Svou rozlohou kopírují rozlohu kostela Nanebevzetí Panny Marie, do spodních prostor je možné vstoupit také přímo z prvního přízemí samotného kostela. Využít tak lze sociální zařízení kostela a celkového zázemí. Možnost pronájmu je nutné vždy konzultovat s kastelánkou kostela paní Ludmilou Klimplovou. Za poplatek lze zapůjčit stoly či židle. Vzhledem k tomu, že prostory se nachází v druhém přízemí kostela, je nutné počítat se zvýšenou vlhkostí a sníženou teplotou.

Stanovené cena pronájmů jsou platné pro rok 2022, v roce 2023 může dojít ke změně.