Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na pronájem restaurace v budově barokního špitálu v Mostě.

Budova bývalého barokního Špitálu, nyní sídlo správy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě - nachází se zde i kaple Svatého Ducha

Informujeme tímto veřejnost, že byla vyhlášena veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na pronájem restaurace v budově barokního špitálu v Mostě.

Bližší informace získáte na stránkách:

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/povinne-zverejnovane-informace/pronajmy-majetku/29849-restaurace-u-kostela-v-moste

 

Veřejná soutěž byla ukončena dne 10. října v  11:15 hodin.