Soutěž "Maluj svoji památku" kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě byla pro rok 2018 ukončena.

Maluj svoji památku 2018

První místo získává MŠ A. Dvořáka, druhé putuje do MŠ Fr. Malíka a třetí místo obsadila MŠ Albrechtická. Zvláštní cena za kolektivní práci byla udělena MŠ Fr. Malíka. Zástupci školek si mohou všechny obrázky vyzvednou v kanceláři Správy kostela, a to do konce měsíce června 2018. Za finanční dar, díky kterému jsme mohli pořídit ceny pro nejúspěšnější školky, děkujeme našim sponzorům - firmě Altryss s.r.o. a firmě Gutra s.r.o.

Z pochopitelných důvodů nebudeme uveřejňovat jména dětí, které ceny obdrží. Bližší informace budou zaslány na mailové adresy jednotlivým vedoucím školek. Všem zúčastněným děkujeme  a budeme se těšit na příští ročník naší soutěže.