O hlubockém zámku bez návštěvníků

Poslední turisté si vstupenky na Hlubokou zakoupili v úterý 10. března a ještě po uzavření zámku se množství návštěvníků procházelo v jeho okolí a v parku. Po zavedení přísnějších opatření, která pozastavila normální život v celé zemi, tu potkáváme už jen sporadicky místní obyvatele, kteří vyrážejí na krátké procházky. Přesto se život na zámku nezastavil.

Zimní úklid máme za sebou a zámek je připravený kdykoliv otevřít. Věnujeme se úklidu prostor, na které během hektických nekonečných sezon nezbývá tolik času. Zahradníci nadále věnují péči parku a zahradám. Pokračujeme v průzkumu a obnově podzemních systémů, které jsou klíčové pro dobrou kondici zámecké budovy a jejího okolí. Připravujeme podklady pro zásadní opravu historické vltavské vodárny a doufáme, že se nám podaří navzdory všem těžkostem s opravou začít ještě letos. Aktualizujeme průvodcovské texty a po mnoha letech nahráváme nová audia pro zahraniční návštěvníky. Jelikož Národní památkový ústav jako téma pro letošní rok vybral rod Valdštejnů, upravujeme tzv. Valdštejnské apartmá ve druhém patře, které bychom na konci léta vůbec poprvé chtěli zpřístupnit veřejnosti. A samozřejmě šijeme roušky. :)

Těšíme se, až pro Vás opět otevřeme zámeckou bránu

Martin Slaba, kastelán