Petrášův palác v Olomouci

Detailinformationen

label_categories:

Erscheinungsjahr :

2000

Ausgabeort:

Olomouc

Herausgeber:

NPÚ, ÚOP v Olomouci

label_language:

tschechisch

label_resume_language:

englisch , deutsch

Seitenzahl:

117

ISBN:

80-902104-7-3

230 Kč

enum_publication_availability_3

V knize jsou reprezentativním způsobem shrnuty výsledky archeologického a stavebně historického průzkumu Petrášova paláce v Olomouci, jeho historie, stavební a slohový vývoj, i cenné archeologické nálezy.  Publikace je doplněna bohatou obrazovou přílohou a německým a anglickým resumé.

Obsah:
Úvod / Pavel Dostál
Památkový ústav v Olomouci a Petrášův palác / Karel Biňovec
Historie Petrášova paláce v kontextu dějin města a Horního náměstí / Vlasta Kauerová
Svobodný pán Petráš a Societas incognitorium / Vlasta Kauerová
Kamnové kachle a hrací karty z archeologických průzkumů v prostoru Petrášova Paláce / Hedvika Sedláčková
Summary
Zusammenfassung

text_info_terms_and_conditions

text_info_how_to_shop