Památková péče v Německu

Detailinformationen

label_categories:

Erscheinungsjahr :

2011

Ausgabeort:

Brno

Herausgeber:

NPÚ, ÚOP v Brně

label_language:

tschechisch

Seitenzahl:

211

ISBN:

978-80-86752-95-2

345 Kč

label_sold_out

345 Kč

Die Publikation kann am Arbeitsplatz gekauft werden :

Památková péče se v mnoha evropských zemích historicky vyvíjela podobným způsobem a ani její cesta v druhé polovině 20. století nebyla metodicky nijak zvlášť odlišná, a to překvapivě na obou stranách železné opony. Právě proto lze překlad německého titulu Gottfrieda Kiesowa považovat za velmi přínosný pro současnou památkovou péči v českých zemích. Je nejenom mnohokráte ověřeným úvodem do této mnohotvárné oblasti, ale zasahuje také do dalších vědeckých i společenských oborů naší současnosti.

Kniha vychází s předmluvou Petra Kroupy Gottfried Kiesow – nejznámější německý památkář.

Gottfried Kiesow (1931–2011), nositel mnoha domácích i zahraničních cen, byl významný německý památkář, teoretik architektury a pedagog. V roce 1950 uprchl z tehdejší NDR a začal studovat dějiny umění, historii, klasickou archeologii a dějiny divadla na univerzitě v Göttingenu, kde v roce 1956 promoval. Kromě nesčetných článků a knih o památkové péči a dějinách architektury se podílel na vydávání série popularizačních publikací Kulturgeschichte sehen lernen (Učíme se vidět kulturní dějiny). Od roku 1991 vedl spolu s Michaelem Bräuerem skupinu odborníků pro urbanistickou ochranu památek při Spolkovém ministerstvu dopravy, stavebnictví a bydlení. Až do konce roku 2010 byl předsedou Německé nadace na ochranu památek, kterou v roce 1985 založil.


text_info_terms_and_conditions

text_info_how_to_shop