Zprávy památkové péče 1/2013

Detailed information

Year:

2013

Language:

Czech

label_resume_language:

English, German

Number of pages:

80

95 Kč

in stock

Buy

Editorial /1

 • Naďa GORYCZKOVÁ
 • Proměna Národního památkového ústavu /3
 • Petr SVOBODA:
 • Památkové objekty v „novém“ NPÚ /8
 • Miloš KADLEC:
 • Správa památkových objektů v Národním památkovém ústavu /10
 • Vojtěch LÁSKA:
 • Deset let NPÚ /15
 • Josef ŠTULC:
 • Deset let Národního památkového ústavu v kontinuitě soudobého vývoje české památkové péče /19
 • Aleš KREJČŮ:
 • Vývoj institucí státní památkové péče z pohledu posledních deseti let existence sjednoceného NPÚ /27
 • Zdeněk NOVÁK:
 • Národní památkový ústav, jeho poslání a (dosud nevyužitý) odborný potenciál /36
 • Libor KARÁSEK, Martina VESELÁ:
 • Ohlédnutí za pěti lety působení ÚOP v Telči /42
 • Pavel HÁJEK, Karel DĚDEK, Alexandra KŘÍŽOVÁ, Libuše RUIZOVÁ, Tomáš SNOPEK, Zuzana SYROVÁ:
 • Evidence a dokumentace památkového fondu /49
 • Milan JANČO:
 • Národní památkový ústav – 10 let. Čas pro rekapitulaci odborně metodických výstupů SÚPPOP Praha z let 1958–1990 /53
 • Hana ŘEZNÍČKOVÁ:
 • Vzdělávání v NPÚ v letech 2003–2012 /60

 

Různé

 

 • Milan JANČO: Bulletin Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody Praha. Bibliografie /63
 • Michal TUPÝ, Martin ZÍDEK: Stavební zákon po tzv. velké novele zákonem č. 350/2012 Sb. Několik postřehů, které se dotýkají především dotčených orgánů /64
 • Ladislav ZIKMUND-LENDER: John Kotěra odkázal ČR pozůstalost Jana Kotěry /69

 

Semináře, konference, akce

 

 • Dagmar FETTEROVÁ: Celostátní seminář o aranžování na státním zámku ve Valticích /70
 • Dagmar FETTEROVÁ: 33. setkání AKO e. V. ve Vídni na téma „Oranžerie a skleníky v Rakousku, Maďarsku a v České republice“. /71

 

Recenze:

 

 • Michal TRYML: Vizmburk /72
 • Ladislav ZIKMUND-LENDER: Geneze designu nábytku /73

 

Z obsahu o. časopisů /74

Zusammenfassung / 77

Summary / 78

 

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.