Edukativní program pro školy — Sakrální gotika na Mostecku

Informace pro školy

Projekt je zaměřen zejména na žáky a studenty základních a středních škol, přičemž jeho cílem je seznámit je s vývojem gotického sakrálního slohu, který byl jedním z nejvýznamnějších a nejkrásnějších stavebních slohů v Čechách a v Evropě vůbec. Alespoň z části se tak snažíme přiblížit současníkům dobu středověku a také střípky bohaté historie Mostecka, které nám zůstaly.

Projekt ,,Sakrální gotika v Mostě“ napomáhá k prohloubení kulturních znalostí žáků základních a středních škol.

 

Během své návštěvy se žáci v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě seznámí se vznikem a vývojem gotického slohu, jeho významem v naší historii a základními stavebními prvky. Součástí prohlídky je také návštěva kaple Svatého Ducha, kdy první písemné zmínky o této budově pocházejí již z roku 1351.

Více o historii kostela i kaple ZDE.

Vstupné

  • žáci základních a středních škol: 120 Kč
  • pedagogický dozor školních výprav: zdarma