Edukativní program pro školy -  Sakrální gotika na Mostecku

Informace pro školy

Projekt je zaměřen zejména na žáky a studenty základních a středních škol, přičemž jeho cílem je seznámit je s vývojem gotického sakrálního slohu,  který byl jedním z nejvýznamnějších a nejkrásnějších stavebních slohů v Čechách a v Evropě vůbec. Alespoň z části se tak snažíme přiblížit současníkům dobu středověku, a tedy alespoň střípky bohaté historie Mostecka, které nám zůstaly. Projekt :,,Sakrální gotika v Mostě“ napomáhá k prohloubení kulturních znalostí žáků základních a středních škol a jejich formování k tradicím a vlastenectví.

Během své návštěvy se žáci v areálu Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě seznámí se vznikem a vývojem gotického slohu, jeho významem v naší historii a základními stavebními prvky. Součástí prohlídky je také návštěva kaple Svatého Ducha, kdy první písemné zmínky o této budově pocházejí již z roku 1351. Více o historii kostela i kaple  ZDE.

Vstupné :

Žáci základních a středních škol             -         90 ,- Kč

Pedagogický dozor školních výprav       -        zdarma

 

Pro bližší informace kontaktujte prosím správu kostela:

Klimplová Ludmila, správce objektu-kastelán:     724 663 546

Klimplová Zuzana, referent majetkové správy:    777 478 373

Benešová Dana, pokladní :                                     724 030 513

 

 

   Edukativní program pro školky -

             Maluj svoji památku

                                            Informace pro školky

 

 Projekt Maluj svojí památku poskytuje dětem předškolního věku příležitost k odhalení vlastních  schopností, vybavuje je citlivostí k umění, prohloubení kulturních znalostí a vlastenectví.

Cílovou skupinou jsou děti z mateřských škol a  na prohlídky objektů budou zvány prostřednictvím pozvánek a tisku.

Jedná se o dlouhodobý projekt, který  bude realizován každoročně v mimo sezónním období, dle předem domluveného termínu.

Během prohlídky se děti seznámí s územím a historií, uvidí ukázky jednotlivých staveb, obdrží omalovánky památek středočeského kraje a ve školce pak nakreslí co se jim nejvíce líbilo během prohlídky. Průvodcovské slovo je samozřejmě upraveno pro tuto věkovou skupinu.

Výkresy, které nám budou zaslány, pak do konce května komisně vyhodnotíme. Ty nejlepší budou

vystaveny v předsálí  druhého podlaží kostela.

Vstupné :

Žáci mateřských školek                           -         20,- Kč

Pedagogický dozor výprav                      -        zdarma

 

Pro bližší informace kontaktujte prosím správu kostela:

Klimplová Ludmila, správce objektu-kastelán:     724 663 546

Klimplová Zuzana, referent majetkové správy:    777 478 373

Benešová Dana, pokladní :                                       724 030 513