Edukativní program pro školy -  Sakrální gotika na Mostecku

Informace pro školy

 Projekt je zaměřen zejména na žáky a studenty základních a středních škol, přičemž jeho cílem je seznámit je s vývojem gotického sakrálního slohu,  který byl jedním z nejvýznamnějších a nejkrásnějších stavebních slohů v Čechách a v Evropě vůbec. Alespoň z části se tak snažíme přiblížit současníkům dobu středověku a také střípky bohaté historie Mostecka, které nám zůstaly.

Projekt ,,Sakrální gotika v Mostě“ napomáhá k prohloubení kulturních znalostí žáků základních a středních škol.

 


Během své návštěvy se žáci v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě seznámí se vznikem a vývojem gotického slohu, jeho významem v naší historii a základními stavebními prvky. Součástí prohlídky je také návštěva kaple Svatého Ducha, kdy první písemné zmínky o této budově pocházejí již z roku 1351.

Více o historii kostela i kaple ZDE.

Vstupné :

Žáci základních a středních škol             -         90 ,- Kč

Pedagogický dozor školních výprav       -        zdarma

 

Pro bližší informace kontaktujte prosím správu kostela:

Klimplová Ludmila, správce objektu-kastelán:     724 663 546

Klimplová Zuzana, referent majetkové správy:    777 478 373

Benešová Dana, pokladní :                                     724 030 513

 

 

   Edukativní program pro školky -

             Maluj svoji památku

                                            Informace pro školky

 

 Projekt Maluj svoji památku poskytuje dětem předškolního věku příležitost k odhalení vlastních  schopností a prohloubení kulturních znalostí. Cílovou skupinou jsou děti z mateřských škol a  na prohlídky objektů budou zvány prostřednictvím pozvánek a tisku. Jedná se o dlouhodobý projekt, který  bude realizován každoročně v mimo sezónním období, dle předem domluveného termínu. Během prohlídky se děti seznámí s historií kostela (výklad bude přizpůsoben věku dětských návštěvníků) a ve školce pak nakreslí, co se jim nejvíce líbilo během prohlídky. 

 

Výkresy, které nám budou zaslány, pak do konce května komisně vyhodnotíme. Ty nejlepší budou vystaveny v předsálí  druhého podlaží kostela.

Vstupné :

Hromadný vstup dětí z mateřských školek        -         50,- Kč

Skupiny dětí do 6 let                                             -         50,- Kč 

Pedagogický dozor výprav                                    -        zdarma

 

Pro bližší informace kontaktujte prosím správu kostela:

Klimplová Ludmila, správce objektu-kastelán:     724 663 546

Klimplová Zuzana, referent majetkové správy:    777 478 373

Benešová Dana, pokladní :                                       724 030 513