Pro média

                                    

                                           

Kostel byl vystavěn po požáru starého města Most v roce 1515 na místě raně gotické baziliky. Stavba chrámu zasvěceného Nanebevzetí Panně Marii byla zahájena roku 1517 a trvala až do začátku 17. století.

Při likvidaci starého města Mostu z důvodu těžby uhlí byl kostel přesunut v roce 1975 do blízkosti barokního špitálu s gotickým kostelem sv. Ducha. Stěhování kostela začalo 30. září 1975 a trvalo do 27. října. Nakonec kostel zdolal cestu dlouhou 841,1 metrů průměrnou rychlostí 2,16 centimetrů za minutu. 

Přesun kostela je zapsán do zlaté knihy Guinesových rekordů tisíciletí.

Pro veřejnost je kostel Nanebevzetí Panny Marie opětovně zpřístupněn od roku 1988.

Nedílnou součást interiérové architektury tvoří renesanční reliéfní polychromované výjevy ze Starého a Nového zákona na poprsnici empory.

V kostele se nachází unikátní krov, nejstarší část krovů vznikla v době renesance, další části pocházejí z dob barokního slohu, ale také jsou zde patrny pozdější zásahy.

Naopak pod oltářem se nachází původní krypta, která je nejstarší architekturou a v kostele a byla přesunována společně s kostelem.

 

Více o historii kostela se dozvíte zde.