O kostelu

Pro veřejnost je kostel Nanebevzetí Panny Marie opětovně zpřístupněn od roku 1988. V roce 1993 byly po dvou letech dokončeny stavební a restaurátorské práce na 17 m vysokém barokním oltáři a kostel mohl být vysvěcen. Vysvěcení kostela proběhlo ve dnech 19. a 20. června roku 1993, tohoto aktu se zhostil Biskup Josef Koukl.  Několikrát v roce se tedy v mosteckém kostele konají bohoslužby a také svatební obřady, jež mohou být jak civilní, tak církevní.

Z původního bohatého vybavení chrámu se dochovala řada umělecky hodnotných děl, dokládajících provázanost se sasko-míšeňským okruhem.

  Nedílnou součást interiérové architektury tvoří už renesanční reliéfní polychromované výjevy Starého a Nového zákona na poprsnici empory.

 

Dochovala se také gotická kazatelna s nově objevenými původními malbami výplňových polí, křtitelnice a pastoforium, přemístěné k sakristii z prostoru presbyteria v souvislosti se stavbou barokního oltáře.

Do kostela se vrátily renesanční kamenné epitafy významných mosteckých měšťanů, např. Mikuláše Riese, zlatníka a dlouholetého ředitele stavby chrámu, i epitaf Uršuly a Magdaleny z rodu Veitmíle.

Správu kostela zajišťuje Národní památkový ústav, je tedy ve vlastnictví státu.

8. února 2010 se kostel Nanebevzetí Panny Marie stal  Národní kulturní památkou.

 

Pro přechod do fotogalerie zde