Hrad Hněvín

  • Fyzická náročnost: Náročné
  • Časová náročnost: do 60 min
  • Občerstvení: Hrad slouží jako hotel a restaurace
  • Vhodné pro vozíčkáře: Ano

Po roce 1989 získalo Hněvín město Most v restituci jako historický majetek a 2000–2001 vedlo nákladnou obnovu celého areálu. Byly opraveny střechy, vybudovány nové přípojky inženýrských sítí, na nádvoří položeno nové dláždění a instalováno vnější osvětlení hradu.

Na hradě stále funguje Hvězdárna dr. Antonína Bečváře, která je pobočkou Hvězdárny v Teplicích. Hrad slouží jako hotel a restaurace, z hradní věže je výhled na Mosteckou pánev, Krušné hory a České středohoří. Každoročně v červnu se na hradě koná Den magistra Kellyho. K hradu můžete dojet autem ale také je možnost vystoupat příjemnou procházku pěšky.


Tipy na výlet

Zejména v letních měsících je oblíbeným odpočinkovým a rekreačním místem vodní nádrž Matylda, nalézající se na severním okraji města Mostu. Nádrž leží pod dvěma...

Foto: kostel Most

Benedikt je uměle vytvořené jezero, vodní nádrž. Je rozdělená na dvě části. Nachází se v bezprostřední blízkosti města Most mezi městskými částmi Liščí vrch a Vtelno.

Autodrom Most má strategickou polohu vzhledem ke svému umístění ve střední Evropě a snadné dostupnosti z Německa, Rakouska i Polska, ale i výhodné poloze vůči turisticky...